Prohlášení o přístupnosti webové prezentace

Provozovatel těchto stránek se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky:

autojokes.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.A
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

Na internetových stránkách mohou být informace i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF nebo jiných. Toto je zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké. Doporučujeme proto jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je také možné zdarma stáhnout příslušné aplikace, případně v některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. září 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

viz sekce Kontakt

Postupy pro prosazování práva

Pokud vám nebyla poskytnuta dostatečná odpověď na oznámení nebo žádost související s přístupností v tomto prohlášení uvedených internetových stránek, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva na adrese:

Ministerstvo vnitra,
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz